View Post

Edutainment / Gamification / Top / Video

Škola je nudná a mali by sme sa v nej viac hrať

Minulý týždeň sa v Bratislavskom Progressbare konala prvá prednáška zo série Inovácie vo vzdelávaní, na ktorej prezentovala Danka Retová, vedúca projektu prekladu Khan Academy do slovenčiny, a Marcel Klimo (teda moja maličkosť). Ďakujeme hlavnému organizátorovi Matejovi Heldovi za pozvanie, že sme mohli ako Space Unicorn prísť porozprávať o inováciách vo vzdelávaní cez gamifikáciu a …

Marcel Klimo