View Post

Projekt Space Unicorn / Unicorn Way

Ako sa rozmnožujú jednorožce

Vy ľudia to máte blbé. Aby sa zachoval rod, máte v sebe od prírody zakódované, že sa musíte rozmnožovať štýlom a frekvenciou králikov. Ale príroda už má na háku, z čoho tých potomkov budete živiť. A tak máte národy, ktoré splodia milióny detí dúfajúc, že aspoň pár z nich prežije, …

Unicorn Unicorn