Dôležité otázky: Ktorým štýlom vešiaš toaletný papier?

Minule sme sa ľudí pýtali „Z ktorej strany šúpeš banán?“ a zistili sme, že ideálne motorovou pílou. Dnes sa pýtame „Ktorým štýlom vešiaš toaletný papier?“ a zistili sme, že Tomáš Maštalír.

A ako visí tebe?

BTW, rovnakú otázku sme položili aj ľuďom na internetoch a dopadlo to takto