Škola je nudná a mali by sme sa v nej viac hrať

In Edutainment, Gamification, Top, Video by Marcel KlimoLeave a Comment

Minulý týždeň sa v Bratislavskom Progressbare konala prvá prednáška zo série Inovácie vo vzdelávaní, na ktorej prezentovala Danka Retová, vedúca projektu prekladu Khan Academy do slovenčiny, a Marcel Klimo (teda moja maličkosť).

Ďakujeme hlavnému organizátorovi Matejovi Heldovi za pozvanie, že sme mohli ako Space Unicorn prísť porozprávať o inováciách vo vzdelávaní cez gamifikáciu a cez hry.

Záznam z prednášky má 3 časti a môžete si ho pozrieť hneď tu:

Celú prezentáciu si môžete pozrieť tu (vrátane časti, ktorú sme nestihli):

Pridaj komentár